PRAKTILINE RAAMATUPIDAMISE KOOLITUS JUHTIDELE


Sihtgrupp: alustavad või tegutsevad  mikroettevõtte juhid, kes soovivad teha ise alguses oma ettevõtte raamatupidamise.

Toimumisaeg: 18.05 9.00-16.30, 19.05 10.00-16.30

Toimumiskoht: Suur Kaar 53, Tartu 

Maksumus: 99 eurot, mis sisaldab õppematerjale ja esitatud majandusaasta aruannet. 

NB! Eeltingimuseks, et ettevõte oleks osaühing ja kuludokumentide arv oleks ühes aastas alla 100.

REGISTREERUMINE:

Email again:
Koolitusel osalemise ajad:


Koolituse õpiväljundid:

·       kajastab dokumentide alusel väikese suurusega majandusüksuse majandussündmusi arvestusregistrites;

·       koostab ja esitab finantsaruandeid, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;

·       mõistab erinevate maksude olemust (käibemaks, erisoodustus, töötasu maksud) ning täidab erinevaid maksudeklaratsioone, lähtudes õigusaktidest;

·       oskab kasutada Merit Aktiva raamatupidamistarkvara erinevaid mooduleid ning kajastab nendega seotud võimalustes majandustehinguid.

Raamatupidajana olen aastate jooksul kokku puutunud erinevate mikroettevõtjatega. Neil on endal suur huvi oma ettevõtte raamatupidamise korraldamise vastu. Olen ka aastaid pakkunud individuaalset nõustamise teenust, mis sisaldab esialgset juhi juhendamist ning pärast iseseisvat tööd tehtud töö kontrollimist minu poolt. Sellest tulenevalt tekkis mõte, et võiks sellist teenust pakkuda praktilise koolituse formaadis. Koolituse käigus ettevõtjad koguvad kokku iseenda ettevõtte tulu-kulu dokumendid ja hakkavad nendega praktiliselt tööle. Tulemiks ongi ettevõtte raamatupidamise korrastamine ning majandusaasta aruande koostamine. Neile osalejatele, kellel veel pole enda ettevõtet antakse koolitaja poolt reaalse ettevõtte alusdokumendid töötamiseks. Lisaks praktilistele oskustele antakse juurde teoreetilisi teadmisi.  

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: auditoorne loeng, arutelud, näited ja lood, praktiline töö  

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid.  

Koolitajate pädevused: koolitajaks on Triin Raudoja

Triin Raudoja on tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2011. Ta on ka tunnustatud tegija noorsootöös nii Tartu linna, Tartumaa kui ka riigitasandil.2013. aastal pälvis ka tunnustuse Tartumaal aasta koolitana.  2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. Hetkel on lõppjärgus Maaülikoolis magistriõpingud Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal (magistritöö on vaja ainult kirjutada).

2011. aastal asutas Triin ka Töötukassa ettevõtlustoetuse toel oma raamatupidamise ettevõtte, mis tegutseb aktiivselt siiani. Triinu trumbiks raamatupidajana on innovaatiliste lahenduste kasutamine ja põhjalik süvenemine klientide tegemistesse sooviga arendada nende ettevõtteid. Hetkel on tal nimistus 45 ettevõtet. Koolitajana on tema trumbiks  keeruliste asjade seletamine loogiliselt ja põnevalt.