Raamatupidamine


Ettevõtlik Mõte OÜ pakub raamatupidamise teenuseid enamasti väiksematele osaühingutele ja mittetulundusühingutele. 

 Kui kallis on teenus?

Raamatupidamise teenuse tasu pole fikseeritud, vaid sõltub konkreetse arvestuskuu dokumentide arvust.

Raamatupidamise teenuse hinna igakuise tasu arvestuse aluseks on väljastatud, sissetulnud dokumentide arv (sh. majanduskulude aruannete koondid, lähetusaruanded) ja töötajate arv.

Algdokumentideks on müügiarved, ostuarved ja tasustatud inimeste arv. 

Näiteks: OÜ Õnnelik väljastas jaanuaris 20 müügiarvet ja firmajuht kogus kokku jaanuari kuupäevadega kulutshekke 20. Firmas on üks lepinguline töötaja ja firmajuht on ise tasustatud juhatuse liige. Tegevjuht teeb ka ise pangaülekanded. Raamatupidaja ülesanneteks oleks dokumentide korrashoid, käibemaksu deklaratsiooni ja TSD (tulumaksu ja sotsiaalmaksu deklaratsioon) esitamine tähtaegselt Maksu- ja Tolliametile ja Eesti Haigekassaga suhtlemine.

Sellisel juhul on algdokumentide arv jaanuaris 42 ja Ettevõtlik Mõte OÜ väljastab jaanuarikuu eest  kliendile arve summaga 84 eurot. 

HIND: 2 euro üks algdokument! 

NB! Kui raamatupidaja peab teostama ka pangaülekandeid, siis on 2.25 eurot üks algdokument.

NB! Uuri ka kindlasti personaalset hinnapakkumist, mis arvestab sinu ettevõtte eripärasid.

 PÕHITEENUS SISALDAB:

 • raamatupidamise programmide (Merit Aktiva ja Merit Palk) litsentsitasusid;
 • elektroonilise raamatupidamise abivahendi tsekk.ee keskkonna kasutamise tasusid;
 • dokumentide nõuetele vastavuse kontrolli ja andmete sisestamist raamatupidamisprogrammi;
 • maksude arvestust ja maksudeklaratsioonide koostamist ning esitamist Maksu-ja Tolliametile;
 • võlgnike aruannete koostamist ja vajadusel kord kuus meeldetuletuste/saldokinnituste saatmist;
 • põhivara arvestust;
 • arveldusi aruandvate isikutega;
 • statistiliste aruannete koostamist;
 • põhivahendite arvelevõtmist, mahakandmist ja kulumi arvestamist;
 • vajadusel aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamist vastavalt juhatuse soovile (näiteks pangale või hankijatele saatmiseks);
 • töötasude ja puhkuste arvestust;
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale;
 • majandusaasta aruande koostamist;
 • igakuiselt soovi korral kuni 1 tund konsultatsiooni juhatusega eesmärgiga arendada ettevõtet;
 • vajadusel erinevate lepingute blankettide saatmist. 

TEENUSE OSUTAMISE ÜLESEHITUS:

Raamatupidamine toimub elektrooniliselt.

Kasutatakse Merit Aktivat raamatupidamise tegemiseks, Merit Palka töötajatega seotud tehinguteks ja palgaarvestuseks.

Dokumentide edastamiseks kasutatakse uudset keskkonda tsekk.ee, mis võimaldab läbi vastava app`i pildistada kuludokumente ja saata need otse Merit Aktiva raamatupidamise programmi. Lisaks toimub tsekk.ee kasutaja kaudu meilitsi saadetud arvete edastamine läbi unikaalse meiliaadressi (ettevõtte registrikoodiga) samuti Merit Aktiva programmi. Seega toimub dokumentide edastus jooksvalt ja protsessi käigus digitaliseeritakse kõik dokumendid. Originaaldokumentidest tehakse läbi tsekk.ee keskkonna digitaliseeritud pilt, mis jääb Merit Aktivasse alles ja seda on võimalik igal ajal taasesitada. Samuti pole vajadust alles hoida paberkandjal dokumente ega väljaprintida meilitsi saabunud dokumente.

Sõlmitakse ka omniva keskkonna kaudu tasuta e-arve leping, mis võimaldab samuti ühildada Merit Aktiva ja e-arvete saatmise ning saamise.

Töö efektiivistamiseks tuleb sõlmida tasuta leping LHV või Swedbank pangaga (koostöös raamatupidajaga) luues otseühendus Merit Aktiva ja  panga vahel. Otseühenduse olemasolu muudab tarbetuks eraldi panga väljavõtte saatmise.

Tööajagraafiku või töötasu arvestuse aluseks olevad tabelid lepitakse kliendiga individuaalselt kokku ja edastatakse enamasti raamatupidajale 5 tööpäeva enne palgapäeva arvestamiseks.

LISATEENUSED:

Kui on huvi, et lisaks eelnevalt kirjeldatud põhiteenusele teostaks raamatupidaja ka pangaülekandeid, siis on arvestushinnaks 2 euro asemel 2.25 eurot.

Muude lisateenuste, mis pole kirjeldatud eelnevas põhiteenuses hinnaks on 50 eurot tund või kokkuleppeline tasu.

Üldiselt põhiteenus hõlmab kõiki vajalikke toiminguid raamatupidamise teostamiseks ja otseselt nn. lisateenuseid pole, mis standardselt ettevõtted vajaksid. 

TEENUSE PAKKUJA EELISED:

Oluliseks eeliseks on ettevõtte jaoks mugav ja jooksev dokumentide edastus, mis vähendab oluliselt raamatupidajale dokumentide koondamisele kuluvat ajakulu.

Selline jooksev süsteem võimaldab ka adekvaatse ülevaate saamist ettevõtte raamatupidamisest.

Kindlasti on eeliseks ka raamatupidaja Triin Raudoja soov toetada võimalikult hästi ettevõtte juhte otsuste tegemisel andes neile raamatupidamuslikke andmeid/sisendeid. Lisaks on tugevuseks Triin Raudoja ligi 15 aastane kogemus ettevõtjana „pehmes valdkonnas“. Seega on oluliseks tugevuseks meeskonna ja inimeste jõustamine ning koolitamine.

Raamatupidaja Triin Raudoja kompetentsid/pädevused on meeskondade koolitamine (meeskonnatöö, eesmärkide seadmine jne.), mentorlus, arenguvestluste läbiviimine, finantsprognooside koostamine ja tööprotsesside optimeerimine. 

Tegemist on raamatupidajaga, kes soovib, et ta kliendid teostaks oma suuri plaane  ja saaks vajalikku toetust/ sisendeid raamatupidajalt. 

 Kui on huvi, siis võta julgesti ühendust kodulehe alumises osas olevate kontaktandmete kaudu ja räägime!