ÄRIIDEE leidmise ja ettevõtluse koolitus koos äriplaani koostamisega

Äriidee leidmise ja ettevõtluse koolitus koos äriplaani koostamisega

“Jah, koolitus oli praktiline, jõustav, paindlik ja oma tegevuste elluviimist toetav. Tasakaalus oli teoreetiline taust ja praktilised viisid, kuidas seda ellu viia.”

Maht: 100 akadeemilist tundi

Toimumiskoht: 10 akadeemilist tundi Tartus, Suur Kaar 53 ja ülejäänud õpe toimub veebis e-õppena

Koolituse maksumus: 895 eurot (lisandub käibemaks 20%)

Õppeperiood: 16.10-30.11.2021, esimene koolituspäev 16. oktoobril toimub 10.00-18.00. Ülejäänud õppeperioodil toimuvad kord nädalas videovestlused koolitajaga. Lisaks toimub õpe õppevideode kaudu.

 

REGISTREERU KOOLITUSELE: https://forms.gle/81AFu7CfgQJuVEqYA

Kellele koolitus sobib? 

Koolitusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad alustada ettevõtlusega ja vajavad teadmisi ning praktilisi oskusi, kuidas äriplaani koostada. Samuti on koolitusele oodatud juba tegutsevad ettevõtjad, kes vajavad suuremat pilti ettevõtlusest, toodete ja teenuste disainist, juhtimisest, turundusest, raamatupidamisest ja muudest olulistest teemadest, mis aitavad senist tegevust analüüsida ja ettevõtet arendada. 

“Koolitusel oli väga palju toetavat ja ka sellist, mida saan kasutada hiljem, kui ettevõte juba loodud.”

Miks koolitusel osaleda? 

Koolituse tulemusena on osaleja äriideest valminud läbimõeldud äriplaan, mis annab ettevõtluse alustamiseks suurema kindlustunde ja põhjaliku tegevuskava otsuste langetamiseks ning ettevõtte arendamiseks. Soovi korral on osalejal võimalik valminud äriplaaniga (Eesti Töötukassast) ettevõtluse alustamise toetust taotleda. Lisaks on osalejal soovi korral võimalus kasutada/saada individuaalset nõustamist toetuse taotluse esitamiseks. 

“Koolitus andis mulle selle tõuke, et liikuda kohapealt edasi.”

Kuidas koolitus toimub? 

Esimene koolituspäev toimub kontaktõppena Tartus, Suur Kaar 53 ruumides. Koolituspäev kestab 10.00-18.00.  Esimese koolituspäeva lõpus on igal osalejal olemas perspektiivikas äriidee ning on analüüsinud põhjalikult läbi erinevad ärimudeli olulised osad.

Ülejäänud koolitus toimub e-õppena veebis, mis võimaldab osaleda ka kodust lahkumata. Õppevideode lingid (Youtube’i keskkonnas) saadetakse vastavalt koolituse ajakavale osaleja e-posti aadressile. Õppematerjalidele luuakse ligipääs Google Drive keskkonnas. Koolituse läbimiseks tuleb osalejal esitada kokku 8 kodutööd. 

Kogu koolituse kestel toimub vähemalt üks kord nädalas grupivestlus video vahendusel, mille käigus koolitaja vastab kõikidele küsimustele ja annab esitatud kodutöödele personaalset tagasisidet. Äriplaani kaitsmine toimub samuti videovestlusena. 

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Äriidee analüüs ja äriplaani olemus: millest lähtuda sobiva äriidee leidmisel, iseenda senise tööalase kogemuste, tugevuste ja arengukohtade analüüs, äriplaani ja selle koostamise põhimõtted;
  • Ettevõtluse olemus: ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid; ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine; ettevõtte omanikud, juhatus, rollid; ettevõtja isiksuse omadused ja äriseadustiku nõuded;
  • Toote/teenuse disain: toote/teenuse kirjeldamine ja positsioneerimine turul, sihtrühmade määratlus, turuolukorra määratlemine; ettevõtte tööjõuvajadus ja juhtimisstruktuur; riskianalüüs, SWOT-analüüs;
  • Ettevõtte eesmärgid ja turundamise alused: missioon, visioon ja eesmärgid; turundamise võimalused, müügi- ja jaotuskanalid, andmekaitse üldmääruse(GDPR) olemuse tutvustamine, ettevõtjatele olulised infokanalid;
  • Tööõigus ja töötervishoiu- ning tööohutus ettevõttes: erinevad lepingud töösuhtes, õigused ja kohustused tööandjana, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning vajalike dokumentide tutvustamine.
  • Raamatupidamise korraldamine ja maksunduse alused: raamatupidamise printsiibid, finantsaruanded, võimalike raamatupidamisprogrammide tutvustamine, maksustamise alused, erinevate seaduste tutvustamine;
  • Finantsplaneerimine ja erinevad tuluallikad: tulud-kulud, prognoosid, kassavoo plaan, kasumiaruanne, kust saada rahastust ettevõtlusega alustamiseks (tugistruktuurid, toetuste taotlemise võimalused).
  • Koostatud äriplaanide korrigeerimine ja kaitsmine grupi ees.

Loe lisaks õppekava »»

Koolituse edukalt läbitud on saanud ettevõtlustoetust Töötukassast järgmistele äriplaanidele:
1. Taaskasutuskangast lapitehnikas mantlite ning jakkide valmistamine;
2. Kurvikatele naistele suunatud pesu, sukkpükste ja ujumisriiete import ning müük pop-up butiigis;
3. Hobuste füsioteraapia teenuse osutamine;
4. Väikelaste riiete kirbuturg koos lisateenustega;
5. Aiandusteenused ja aiareiside korraldamine;
6. Keeletoimetamine ja loovikirjutamise laagrite korraldamine;
7. Kogemusnõustaja teenuse osutamine;
8. Raamatupidamise teenuse osutamine mittetulundusühingutele;
9. logopeediline nõustamine ja võõrkeele õppe toetamine

10. Sise-viimistluse teenuse osutamine

11. Kondiitritoodete tootmine

12. Arhitektibüroo loomine

13. Kalastusretked Hiiumaal

14. Õuelastehoid Viljandimaal jne.

REGISTREERU KOOLITUSELE: https://forms.gle/81AFu7CfgQJuVEqYA

 Koolitajaks on pikaajalise raamatupidamise ja ettevõtluse kogemusega Triin Raudoja.

Ettevõtjana alustas Triin 2005. aastal jaekaubanduses ja 2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis Majandusteaduskonnas bakalaureusekraadi. Alates 2011. aastast raamatupidamise ettevõtte juht ja 2020. aasta sügisel oli tema kliendibaasiks 90 erinevat ettevõtet. Tänu sellele on tema teadmised väga mitmekülgsed ja praktilised ettevõtlusest.

2021. aastal omandas ta ka coachi sertifikaadi ning on tegutsev mentor ettevõtluses. Seega ta oskab oskuslikult motiveerida õppurit edukalt äriplaani valmimiseni.

Loe lisaks ka koolitaja CV-d »»»

 

 

NB! Ettevõtlik Mõte koolituskeskus on Töötukassa koolituskaardi partner! Koolituse eest tasumiseks Töötukassa poolt tuleb oma konsultandilt saada koolitusvajaduse kinnitus.