ETTEVÕTLUSKOOLITUSED

Ettevõtluskoolitus koos äriplaani koostamisega

Maht: 100 akadeemilist tundi


E-ÕPPE TOIMUMISE KUUPÄEVAD
23.11.2020-04.01.2021
07.12.2020-18.01.2021
21.12.20-01.02.2021
04.01.21-15.02.2021
18.01.21-01.03.2021

Lisaks on soovi korral individuaalse nõustamise võimalus, et taotlus kindlasti saaks valmis Töötukassasse esitamiseks.

HIND: 745 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
LEKTOR: Triin Raudoja on tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2011. 2013. aastal pälvis ka tunnustuse Tartumaal aasta koolitajana. 2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. 2020. aastal omandas Maaülikoolis magistrikraadi Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal. 2011. aastal asutas Triin ka Töötukassa ettevõtlustoetuse toel oma raamatupidamise ettevõtte, mis tegutseb aktiivselt siiani. 
EESMÄRK: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideed vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.
SIHTGRUPP: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

ÕPIVÄLJUNDID:
Koolitusel käsitletavad teemad õppepäevade kaupa:
  1. Ettevõtluse olemus: ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid; ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine; ettevõtte omanikud, juhatus, rollid; ettevõtja isiksuse omadused ja äriseadustiku nõuded;
  2. Äriidee analüüs ja äriplaani olemus: millest lähtuda sobiva äriidee leidmisel, iseenda senise tööalase kogemuste, tugevuste ja arengukohtade analüüs, äriplaani ja selle koostamise põhimõtted;
  3. Toote/teenusedisain: toote/teenuse kirjeldamine ja positsioneerimine turul, sihtrühmade määratlus, turuolukorra määratlemine; ettevõtte tööjõuvajadus ja juhtimisstruktuur; riskianalüüs, SWOT-analüüs;
  4. Ettevõtte eesmärgid ja turundamise alused: missioon, visioon ja eesmärgid; turundamise võimalused, müügi- ja jaotuskanalid, andmekaitse üldmääruse(GDPR) olemuse tutvustamine, ettevõtjatele olulised infokanalid;
  5. Tööõigus ja töötervishoiu- ning tööohutus ettevõttes: erinevad lepingud töösuhtes, õigused ja kohustused tööandjana, töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning vajalike dokumentide tutvustamine.
  6. Raamatupidamise korraldamine ja maksunduse alused: raamatupidamise printsiibid, finantsaruanded, võimalike raamatupidamisprogrammide tutvustamine, maksustamise alused, erinevate seaduste tutvustamine;
  7. Finantsplaneerimine ja erinevad tuluallikad: tulud-kulud, prognoosid, kassavoo plaan, kasumiaruanne, kust saada rahastust ettevõtlusega alustamiseks (tugistruktuurid, toetuste taotlemise võimalused).
  8. Koostatud äriplaanide korrigeerimine ja kaitsmine grupi ees.
Koolitus toimub e-õppena. Osalejatele saadetakse vastavalt õppeprogrammi ajakavale meiliaadressile õppevideode lingid (youtube keskkonnas) ja luuakse ligipääs õppematerjalidele (drive.google keskkonnas). Koolitajaga toimuvad vähemalt üks kord nädalas videovestlused, mille käigus saab iga osaleja küsimustele vastused ja seniste kodutööde kohta tagasisidet. Äriplaani kaitsmine toimub samuti videovestluse formaadis.

Esitatud kodutööde arv on 8.


Ligipääs õppekavale SIIN
Ligipääs koolitaja pädevusele SIIN
Ligipääs õppekorralduse alustele SIIN
Ligipääs kvaliteedi tagamise alustele SIIN
Ligipääs isikuandmete katsele SIIN