COACHING

COACHING ETTEVÕTJALE 

Coachingu (eesti k kootsingu) suhe põhineb partnerlusel, mille eesmärk on inimese areng ja tegevuste tulemuslikkuse suurendamine. Koostöö nurgakiviks on loominguline lähenemine arvestades inimese terviklikkust. Koostöös kasutame lähtuvalt kliendi vajadustest erinevaid tehnikaid, juhindudes Co-active ja Grow mudelist.

 

Kellele?

Coaching sobib ettevõtjale või ettevõtte juhile, kes soovib läbi konkreetsete tegevussamude mingile konkreetsele küsimusele või probleemile lahendust leida.

 

Milline on coachingu protsess?

Coachingu protsess koosneb erinevatest etappidest, mis moodustavad tervikliku teekonna. Koostöö aluseks on usaldus ning kindlaksmääratud kokkulepped ja eesmärgid, mis saavutatakse läbi seitsme coachingu sessiooni:

 

I sessioon: koostööks sobiva keskkonna loomine

Esimesel kohtumisel saame omavahel lähemalt tuttavaks, loome koostööd toetava ja usaldusliku keskkonna ning koostame kirjalikud kokkulepped, millest koostöös juhindume. Koostöö aluseks on kliendi poolne regulaarne kirjalik tagasiside enne igat järgmist coachingu sessiooni, millega saame teekonnal toimuvad muutused kaardistada ning koostöö tulemuslikkust hinnata.  

 

II sessioon: õige sihtpunkti leidmine  

Teisel kohtumisel paneme paika eesmärgi(d), mida klient soovib läbi koostöö saavutada. Vaatame, milline on kliendi hetkeseis ja tulevikuvisioon kasutades nelja erinevat tasandit: mõistuse, keha, emotsioonide ja väärtuste tasand.

 

III – VI sessioon: koos teekonnal liikumine

Neljal järgmisel kohtumisel alustame teekonda kliendi püstitatud eesmärkide saavutamiseks läbi loovate lahenduste kasutades co-active mudeli metoodikat.

 

VII sessioon: teekonna mõtestamine

Viimasel kohtumisel teeme koostööst kokkuvõtted ja vaatame kahepoolse tagasisidestamise abil läbitud teekonnale tagasi. Kliendi kirjalike tagasisidede põhjal kaardistatakse koostöö käigus toimunud muutused ja saavutatud eesmärgid. Vajadusel jätkame teekonda ja kaardistame edasised suunad ja eesmärgid.

 

Sessioonid toimuvad kliendi valikul 1-2 korda kuus.

 

Koostööpaketi maksumus …….

 

Coach: Triin Raudoja

 

Coachina vaatan kõike läbi uudishimu, õpin inimest ja tema vajadusi tundma läbi kuulamise ja muutust käivitavate küsimuste esitamise.